MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

付款方式

金流
  • 付款方式有哪些?
          提供多樣金流服務,可以使用信用卡(一次付清)、ATM櫃員機、店面取貨付款等付款方式

  • 刷卡付款,那後5碼需要填甚麼資料?
          因應匯款客戶對帳部分,所以後5碼空格為必填資料,若刷卡付款後5碼填上00000即可

  • 店面取貨,付款問題?
          選擇店面取貨,現場取貨付款即可